بایگانی برچسب: زئولیت و سلامتی

زئولیت و سلامت بدن

زئولیت و سلامت بدن   زئولیت یک ماده معدنی آتشفشانی طبیعی است که زمانی که خاکستر و گدازه از آتشفشان ها با واکنش شیمیایی آب دریا انجام شد، ایجاد شد. این منجر به یک ترکیب غول پیکر با یک ساختار بسیار قوی مانند قفس و همچنین بار منفی شد. این بار منفی، سموم مثبت و […]