محصولات تهران آجیل

حراج!

مختلط

زئولیت

۸۵۰ تومان ۷۰۰ تومان

آجیل

زعفران

۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

میوه خشک

لیمو ترش خشک

۲۷,۰۰۰ تومان

سبزی خشک

پودر انبه

۱۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک

میوه خشک کیوی

۶۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک

میوه خشک سیب

۵۰,۰۰۰ تومان

آجیل

زعفران

۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

دمنوش

دمنوش به

۴۵,۰۰۰ تومان

خشکبار

انجیر ریز

۴۳,۰۰۰ تومان

خشکبار

مویز

۴۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

کشمش پلویی

۱۶,۰۰۰ تومان

خشکبار

کشمش سبز

۲۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان

خشکبار

توت خشک

۷۳,۰۰۰ تومان

سبزی خشک

شوید

۱۸,۰۰۰ تومان

سبزی خشک

پودر انبه

۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی خشک

سبزی ترخون

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی خشک

سبزی جعفری

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی خشک

سبزی ریحان

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی خشک

سبزی گشنیز

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی خشک

سبزی اسفناج

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی خشک

سبزی کوفته

۳۵,۰۰۰ تومان

بلاگآرشیو مطالب